Fråga en rådgivare – ny tjänst hos Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, lanserar den nya tjänsten Fråga en rådgivare. Genom tjänsten ska det bli enklare att kunna ställa frågor till myndigheten och de skapar en kunskapsdatabas där det går att söka svar på sina frågor.

Länk till pressmeddelande om den nya tjänsten Fråga en rådgivare

Logoptyp SPSM