“Skolan klarar inte att ge alla barn det stöd de behöver”

“De regelverk som skolan har att rätta sig efter är glasklara: i utbildningen ska hänsyn tas till elevers olika behov och ge stöd och stimulans så att eleverna utvecklas så långt som möjligt. Så ser det inte ut i den svenska skolan. Otaliga rapporter visar att barns behov av stöd inte tillgodoses”. Det skriver Elisabeth Wallenius ordförande i Funktionsrätt Sverige med flera i en debattartikel i Dagens samhälle

Länk till debattartikel