“Särlösning ska inte vara första åtgärden”

“Den pedagogik som är nödvändig för vissa elever är bra för alla”. Det menar Specialpedagogiska skolmyndighetens chef Greger Bååth i artikel i Lärarnas tidning.

Länk till artikel i Lärarnas tidning

greger-baath-600x296