Inkludering i förskolan brister

“Forskaren Johanna Lundqvists studier visar att förskolors arbete med att inkludera barn i behov av särskilt stöd inte alltid håller god kvalitet”. Det skriver Förskolan – lärarförbundets tidning för alla förskollärare.

Länk till artikel i Förskolan

pussel-500x364