“Risk att den digitala klyftan består- trots nytt EU direktiv”

Afasiförbundet i SVT: “Snart kommer ett EU-direktiv tvinga Sverige att ge funktionsnedsatta samma rätt till internet som andra. Senast i september måste lagarna finnas på plats. Risken är dock stor att den digitala klyftan består, då inte alla tjänster kommer att omfattas av lagen, anser experter.

– Alla tjänster måste utvecklas enormt mycket. Det är många grupper som hamnar utanför, och som fortsatt kommer göra det om inte tjänsterna anpassas till alla, säger Linda Bergfeldt kanslichef på Afasiförbundet.
– Jag vet ingenstans där det fungerar bra i dag, säger hon.”

Länk till SVT nyheter inrikes

En undersökning som genomförts av Begripsam visar att internet är svårt att använda för 48 procent som har en funktionsnedsättning och särskilt för personer med afasi, språkstörning och utvecklingsstörning. I Sveriges Radio P4 Värmland intervjuas bland annat Susanne Björkegren från Afasiföreningen i Värmlands län om detta. Undersökningen har finansierats av Post- och telestyrelsen (PTS) tillsammans med Konsumentverket.

Länk till radioinslag i P4 Värmland

Länk till rapport om undersökningen från Begripsam

Länk till pressmeddelande från Post- och telestyrelsen (PTS)

Länk till pressmeddelande från Konsumentverket