Remissvar på Medieutredningen

Handikappförbunden har skrivit remissvar på medieutredningen: “Vi anser att en oberoende aktör ska få uppdraget att se över omställningen från särlösning till generellt tillgängliga medier, inklusive lösning för 8 sidor. Översynen ska göras i samarbete med organisationer som representerar användare. Myndigheten för press, radio och TV bör så långt det är möjligt ha uppdraget att integrera tillgänglighet för alla medier i sitt uppdrag. Särlösningar som produceras av Myndigheten för tillgängliga medier ska vara undantag. Post- och telestyrelsens resurser ska styras bättre mot omställning mot universell utformning utifrån användares behov.”

Länk till Handikappförbundens remissvar på medieutredningen

TV media 600x366