Regeringen har beslutat om proposition för en ny hälso- och sjukvårdslag

I propositionen föreslås att en ny hälso- och sjukvårdslag ska ersätta den nuvarande HSL. Den nya lagen syftar till att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag. Beslutet fattades under torsdagens regeringssammanträde. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

Länk till regeringens pressmeddelande

gabriel-wikstrom 600x900