Ordrika barn beror på gen

Det finns ett direkt samband mellan antalet ord vid 15-18 månaders ålder och variationen av en viss gen. Fyndet ger nya insikter i hur vi människor erövrar det talade språket. Tack vare forskning kring olika språkstörningar och dyslexi har forskarna identifierat ett område på kromosom tre som tycks spela en avgörande roll för språkets utveckling.

Läs mer

toy_kid_play_235584