ESSENCE samlar diagnoserna till en helhet

Läkartidningen publicerar en lång artikel om vikten av att se diagnoser som en helhet. ESSENCE är en samlingsterm för alla de tillstånd med tidigt debuterande beteendeproblematik och/eller kognitiva svårigheter, språkstörning och lindrig utvecklingsstörning. Oftast uppmärksammas en viss aspekt trots att avvikelser sällan förekommer isolerade. Det leder till att rätt stöd inte sätts in vilket för med sig ökad risk för nedsatt mental hälsa, misslyckande i skolan och social utslagning i vuxen ålder.

Läs mer i artikel i Läkartidningen

Spelkulor2