“Okunskap om inkludering”

“En formulering i januariavtalet får oss att baxna – påståendet att inkluderingstanken i skolan “gått för långt”, skriver Elisabeth Wallenius”, ordförande i Funktionsrätt Sverige, i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning.

Länk till debattartikeln