Ökade kunskapskrav slår hårt mot många elever

I dag förväntas mer än hälften börja på högskolan. Men många barn kan aldrig klara dagens kunskapskrav. En växande grupp riskerar att inte klara den alltför högt lagda ribban, skriver fem läkare och psykologer på DN debatt. Ett perspektiv de menar som sällan berörs i skoldebatten är elevernas egna förutsättningar för inlärning.

Länk till hela artikeln på DN Debatt

Skolans krav