Namninsamlingen överlämnad till SKL

Delar av Afasiförbundets styrelse Lars Berge-Kleber, Ann Ander och Karin Zätterman lämnade idag över namninsamlingen “Anställ fler logopeder som arbetar med afasi i landsting och kommuner”. Hans Karlsson chef för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL  Hälso och omsorgsavdelning tog emot och diskuterade frågan med Afasiförbundet. Totalt har Afasiförbundet samlat in 6272 namnunderskrifter.

Namninsamlingen till SKL4xNamninsamlingen till SKLx

Naminsamlingen till SKL3xNamninsamlingen till SKL2x