Namninsamlingen gav över 6000 namn

Afasiförbundet har fått in 6272 namn i vår namninsamling för att fler logopeder som arbetar med afasi ska anställas i landsting och kommuner!

Tack för ett fantastiskt engagemang till alla som varit ute med namnlistor och tack till alla som skrivit på! Afasiförbundet har skrivit till socialminister Göran Hägglund och bett att få lämna över namninsamlingen till honom.