Möte med minister om folkhögskolor

Afasiförbundet har tillsammans med Funktionsrätt Sverige träffat Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och pratat folkhögskolefrågor. Vi lyfte bland annat de olika faktorer som gör det svårare för personer med afasi att gå på afasilinjerna. Även personer med språkstörning lyftes fram som målgrupp.