Material om en tillgänglig dagligvaruhandel

Myndigheten för delaktighet har i ett regeringsuppdrag tagit fram ett kunskapsmaterial kring hur dagligvaruhandeln kan underlätta för personer som har demens. Det kan även användas till att underlätta för exempelvis personer med afasi.
– Vi vill nu stötta dagligvaruhandeln och har därför tagit fram ett kunskapsstöd som innehåller en film med kompletterande fördjupningsmaterial. Det går att göra mycket med enkla medel och vi vill visa hur butikspersonal kan påverka personers vardag i positiv riktning, säger Malin Ekman Aldén, tillförordnad generaldirektör på Myndigheten för delaktighet.

Länk till materialet hos Myndigheten för delaktighet

mfd-det-ska-vara-latt-att-handla-600x297