“Lärare och rektorer – lär er om alla elever”

Afasiförbundet/Talknuten med flera debattörer på Aftonbladet debatt: “Skolans personal behöver utbildas om barn och unga med funktionsnedsättning. (…) Vi ser positivt på flera av de satsningar som regeringen gjort inom skolans område. Men vi saknar helt förslag inom den grundläggande lärarutbildningen. Vi saknar också en stödfunktion hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM gällande aktuell kunskap om olika vanliga funktionsnedsättningar hos elever, exempelvis autism, ADHD, astma och allergi, dyslexi, språkstörning och diabetes.”

Länk till debattartikel