Strokevården – vad är det som händer?

Region Gävleborg går emot Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Stroke som bygger på stark forskningsevidens och där strokeenhet har högsta prioritet. Att ha en strokeenhet och fort komma under rätt vård räddar liv samt bidrar till att minska konsekvenserna/följdverkningarna av en stroke, skriver Afasiföreningen Gävleborg i debattartikel i Gefle Dagblad och i Arbetarbladet.

Länk till debattartikel i Gefle Dagblad

Länk till debattartikel i Arbetarbladet