“Lärar- och rektorsutbildningar behöver uppdateras”

Idag träffar Funktionsrätt Sverige, där Afasiförbundet/Talknuten är medlem, ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson. “Vid mötet överlämnar vi en skrivelse där vi påtalar behovet av att komplettera den grundläggande lärarutbildningen och rektorsutbildningen med utökat innehåll om funktionsnedsättning, hinder i lärmiljön och pedagogiska metoder.”

Läs pressmeddelandet och skrivelsen i sin helhet