“Lär blivande lärare om språkstörning”

I Dagens samhälle skriver idag flera logopeder i debattartikel: “När regeringen nu inför kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i examensmålen för speciallärare, specialpedagoger och på sikt också för övriga lärarutbildningar anser vi att detta även bör innefatta grundläggande kunskap om språkstörning, skriver 18 logopeder”

Länk till debattartikel i Dagens samhälle