Lagrådsremiss från regeringen – “Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti”

Utbildningsdepartementet och ansvarigt statsråd Gustaf Fridolin har idag gått ut med en lagrådsremiss om en läsa, skriva, räkna åtgärdsgaranti. Åtgärdsgarantin utgör en skyldighet att göra en särskild analys av en elevs kunskapsutveckling om det finns en indikation på att eleven inte kommer att uppnå det kunskapskrav som ska uppnås i svenska, svenska som andra språk och matematik.

Länk till Regeringens pressmeddelande

Länk till Gustaf Fridolins presskonferens