“Läsa-skriva-räkna garantin handlar om alla elevers funktionsrätt”

Bild på två händer. I den ena handen håller personen en penna.

“Alla insatser som bidrar till en god utbildning för alla elever är bra. Därför är Funktionsrätt Sverige odelat positiva till regeringens förslag idag om att införa en läsa-skriva-räkna garanti i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Vi tror dock att åtgärdsgarantin, tillsammans med andra insatser i samma riktning, kräver förändringar i både grundläggande lärarutbildning och rektorsutbildning”.

Länk till Funktionsrätts Sveriges pressmeddelande