Kommunikationssatsning för att öka kunskapen om konventionen

Myndigheten för delaktighet (MFD) får i uppdrag av regeringen att i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen (DO) göra en kommunikationssatsning för att öka kunskapen och medvetenheten om innehållet i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning hos allmänheten och andra. Kommunikationssatsningen ska pågå under åren 2015 till 2017.

Läs mer om Regeringens kommunikationssatsning

folkmassa 500x378