”Klarar Sverige att axla rollen som föregångsland?”

Funktionsrätt Sveriges nya ordförande Lars Ohly: “När regeringen nu presenterat sin nya funktionshinderspolitik konstaterar vi höjd svansföring. Det är glädjande att regeringen vill öka takten för att nå jämlikhet och full delaktighet med utgångspunkt i FNs konvention. Men för att det ska bli verklighet behövs konkreta reformförslag”.

Länk till debattartikel i Dagens samhälle

Foto tv: Gabriel Liljevall