Ja till projekt om begriplig text

Dyslexiförbundet FMLS, Afasiförbundet, Autism- & Aspergerförbundet och FUB (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) har beviljats 8 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden för att under tre år driva projektet ”Begriplig text och information för alla”. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM) och Språkrådet. Målet är att förbättra tillgången till begriplig och tillgänglig text och samhällsinformation.

Länk till information om projektet

Bok 500x334