I väntans tider

Nästa nummer av Tidningen Afasi kommer ut den 25 november till våra medlemmar. Mathilda Cederlund berättar om hur det är att vänta barn med afasi.

Nästa nummer av Tidningen Afasi kommer ut den 25 november till våra medlemmar. Mathilda Cederlund berättar om hur det är att vänta barn med afasi. Annelie Westlund från SPSM; Specialpedagogiska skolmyndigheten skriver om ritprat. Vi delar tips på språklekar förjullovet och afasi-kören i Karlstad berättar hur de har träffats under corona-pandemin.

Titta på ett kort filmreportage med Mathilda Cederlund gjort av journalisten Carina Järvenhag https://vimeo.com/user93792796