Hur läser du? Svara på webbenkät från Begriplig Text

En person som si

Projektet Begriplig Text, där Afasiförbundet finns med, har tagit fram en webbenkät för att ta reda på vad som gör en text begriplig. Vad är viktigast för dig för att en text ska vara begriplig och lätt att förstå? Svara gärna på enkäten.

Länk till webbenkät