Gymnasieutredningen ute på remiss

Afasiförbundet/Talknuten ser positivt på många av utredningens förslag som syftar till ett förstärkt personalstöd och individanpassade stödåtgärder. Det är bra att huvudmannens och rektors ansvar förtydligas för att varje elev ska ges möjlighet att nå målen för sin utbildning. En förutsättning är att det finns kompetens om språkstörning både bland pedagoger och elevhälsa. Detta är några av Afasiförbundet/Talknutens kommentarer till betänkandet “En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77)”.

Länk till Afasiförbundet/Talknutens remissvar

Länk till Handikappförbundens remissvar

Student tjej 600x372