“Glädjande omtag av skriva-, läsa-, räknagarantin!”

“Gustav Fridolin presenterade idag en reviderad version av förslaget om en Läsa-, skriva-, räknagaranti med en ännu starkare betoning på de tidiga stödinsatserna i skolan. ”Vi har stöttat åtgärdsgarantin från första början och är glada över att regeringen med sitt förändrade förslag visar att de inte tänker ge upp om våra barns rätt till tidiga insatser, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige” i ett pressmeddelande.

Länk till pressmeddelande från Funktionsrätt Sverige

Foto: Jonas Forsberg