Fortsatt föräldraträff i Linköping

Afasiförbundet/Talknuten bjuder i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan in till fortsatta träffar för föräldrar som har barn med språkstörning. Första träff för 2018 är den 24 januari och vi kommer då att prata om temat hjälpmedel, men även andra aktuella frågor kommer att tas upp.

Läs mer i inbjudan och anmäl dig