Föreläsning i Malmö

Talknuten södra bjuder in till en föreläsning i Malmö den 30 januari 2018 för föräldrar som har barn med språkstörning. Föreläsare är logoped Marika Habbe, psykolog Anna Liljestrand och rådgivare/specialpedagog Mia Walther från Resurscenter Tal och Språk vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Läs mer i inbjudan och gör anmälan