Förbättra rehabilitering för personer med afasi

Bristerna inom den kommunikativa rehabiliteringen av personer med afasi är stora i Västra Götalandsregionen, menar Afasiföreningen i en debattartikel i Borås Tidning. “Inom det fria vårdvalet fortsätter afasipatienter att vara en lågprioriterad patientgrupp. Konsekvensen blir ett utanförskap och en tystnad som är mycket svår att bryta.”

Länk till debattartikeln i Borås Tidning

ensam-man-550x366