FN priset för mänskliga rättigheter går till Annika Jyrwall Åkerberg

Syftet med FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter är att uppmärksamma en person som har gjort viktiga insatser för mänskliga rättigheter i Sverige. Annika Jyrwall Åkerberg är som jurist och expert på människorättsfrågor en känd profil inom funktionshinderrörelsen. Hon har bland annat arbetat med konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och är författare till funktionshindersrörelsens alternativrapporter.

Annika Jyrwall Åkerberg

 

 

 


Länk till Handikappförbundens pressmeddelande om FN priset för mänskliga rättigheter