Film om digital delaktighet

Vad gör du för att skapa digital delaktighet? Afasiförbundet har tagit fram en film om digitaliseringen och dess konsekvenser för många med afasi och språkstörning. Huvudperson i filmen är Moritz Kirchmeier som har afasi.

Länk till filmen