En miniräknare för personer med dyskalkyli har tagits fram

Pernille Pind, som är matematiker,  har skapat en miniräknarapp för personer med dyskalkyli. Hon kallar den dyscalculatorn. Det som skiljer dyscalculatorn från andra miniräknare är att den kan hjälpa till att beskriva en siffra, och den hjälper till att välja räknesätt. Dyscalculatorn finns som en app som är gratis och kan laddas ner på Appstore och Android market.

Länk till mer information

Miniräknare 500x376