“Elisabeth Wallenius omvald som ordförande för Funktionsrätt Sverige”

Pressmeddelande från Funktionsrätt Sverige: “Under två dagar har Funktionsrätt Sverige hållit kongress i Haninge. Idag omvaldes Elisabeth Wallenius till ordförande för de kommande två åren. “Det är ett viktigt och utmanande uppdrag att driva frågor om funktionsrätt i samhället. Därför känns det väldigt roligt att få fortsatt förtroende från våra medlemsförbund”, säger Elisabeth Wallenius.
Vi har också glädjen att välkomna tre nya medlemsförbund; Riksförbundet Balans, Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB samt Neuroförbundet”. 

Länk till pressmeddelandet i sin helhet
Länk till Funktionsrätt Sveriges Kongressuttalande