Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen avskaffas

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen har inneburit att en sjukskriven person kunnat få en fortsättningsnivå under 550 dagar efter det att sjukpenning på så kallad normalnivå har lämnats under 364 dagar. Även bestämmelsen om att sjukpenning inte lämnas ut för de tre första kalendermånaderna som följer efter en sjuk- och aktivitetsersättningsperiod avskaffas. De nya bestämmelserna ska enligt förslag träda i kraft den 1 januari 2016.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Länk till promemorian om Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen

thermometer 500x376