“Debatt: Regeringens LSS-förslag strider mot FN-konventionen”

“LSS är en oerhört viktig rättighetslag, ändå har det skett en oroande förändring i tillämpningen av LSS – inte minst av insatsen personlig assistans. Därför kräver vi att lagen förtydligas och de viktiga principerna stärks, skriver företrädare för 19 organisationer inom funktionshinderrörelsen” på Metro debatt.

Länk till debattartikeln