“Dags för ett elevperspektiv i skoldebatten”

“Inkluderingsdebatten behöver breddas och diskrimineringsarbetet i skolan måste utgå från att det alltid kommer att finnas elever med funktionsnedsättningar i alla skolor, skriver ordföranden från tio olika funktionshindersorganisationer”, däribland Afasiförbundet/Talknuten  i debattartikel på Altinget.se.

Länk till debattartikeln på Altinget.se

Länk till debattartikeln i Arbetarbladet