“Dagens skola är inte för alla barn”

Afasiförbundet/Talknuten med flera i Dagens Samhälle: “Vi har ett skolsystem som tillåter att en av fyra elever hamnar utanför – många av dem har kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Allt tyder dessutom på att denna grupp växer”… “Vi efterlyser därför en genomgripande nationell studie om hur kunskapskraven i LGR11 slår i förhållande till barn med neuropsykiatriska och kognitiva funktionsnedsättningar. En studie som dessutom ställer kunskapskraven i relation till de anpassningar och stöd som de elever som inte uppnår kunskapsmål och godkända betyg får.”

Länk till debattartikel i Dagens Samhälle