Bristande delaktighet med kontroversiell kommunikationsmetod

En kontroversiell kommunikationsmetod för personer med funktionsnedsättning används i hela landet, trots att myndigheter menar att metoden saknar vetenskapligt belägg. – Det är en metod som står i bjärt kontrast till tanken om att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga på sina egna villkor i samhället, säger Ann Ander legitimerad logoped och ledamot i Afasiförbundets styrelse.

Faciliterad kommunikation, som metoden heter, har inget vetenskapligt stöd enligt en utredning av Socialstyrelsen.

– Det finns stor risk att den som hjälper personen att kommunicera pådyvlar den sina egna åsikter, lite på samma sätt som ”anden i glaset”, menar Ann Ander.

Hon tycker att det är bra att metoden nu har granskats av Sveriges Radios program Kaliber.

– Det är stora summor som används av kommunerna till en ovetenskaplig metod samtidigt som kommunikationsstöd till personer med afasi fortfarande är fruktansvärt eftersatt, säger Ann Ander.

Många kommuner saknar i dag anställda logopeder som arbetar för att utveckla personers med afasi kommunikation. Det gör att många med afasi har svårt att vara delaktiga i samhället på lika villkor.

– Alla kommunikationsmetoder bör syfta till att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga på lika villkor som andra, menar Ann Ander.

Länk till inslag på Sveriges Radio

Länk till Afasiförbundets blogginlägg

Ann Ander bokbord 400x502