Bildstöd vid svåra samtal

DART har i Arvsfondsprojektet Bildsamt tagit fram flera material om att kunna prata om våld och svåra ämnen med hjälp av kommunikationsstöd. De har bland annat tagit fram en film som visar hur det kan gå till. Afasiförbundet har också samlat material om bland annat brottsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning.

Länk till information om projektet Bildsamt

Länk till film som visar bildstöd och pekprat vid svåra samtal

Länk till Afasiförbundets samlade material