“Barn i behov drabbas när elevhälsan sviker”

“Elever med funktionsnedsättning har sämre måluppfyllelse i skolan än andra elever. Därför behöver regeringens utredning om elevhälsan presentera åtgärder för att skapa en fungerande skola för alla”. Det skriver Afasiförbundet/Talknuten tillsammans med Autism- och Aspergerförbundet, Riksförbundet Attention , Svenska Logopedförbundet med flera i en debattartikel i Dagens samhälle. 

Länk till debattartikel