Avhandling visar på stora brister av uppföljning och rehabilitering av strokepatienter

En avhandling från Lunds universitet visar på att det finns stora brister inom strokevården när det gäller uppföljning och rehabilitering av strokepatienter. En av fyra får ingen uppföljning i vården tre månader efter stroke.
– “Detta bekräftar den bild vi har fått från våra medlemmar som är personer med afasi och deras anhöriga. Att efter en stroke  är både uppföljning och rehabilitering mycket undermålig” säger Lars Berge-Kleber, ordförande i Afasiförbundet.

Länk till inslag i Sveriges Radio

doctor 600x399