Arbetsförmedlingens rapport visar på försämrad matchning på arbetsmarknaden

Arbetsmarknadsrapporten från Arbetsförmedlingen visar på att andelen andelen som står långt från arbetsmarknaden fortsätter att öka, däribland personer med funktionsnedsättning.  Rapporten visar att det har blivit svårare att matcha arbetssökande mot de lediga jobb som finns.

– Arbetsförmedlingen har efter finanskrisen 2008 fått allt svårare att matcha de arbetssökande som skrivs in på Arbetsförmedlingen med de lediga platserna. Vi har fått en tudelad arbetsmarknad, där de som står långt ifrån ett arbete har svårt att hävda sig trots en hög efterfrågan på arbetskraft, säger Mats Wadman, analyschef, Arbetsförmedlingen.

Läs pressmeddelandet från Arbetsförmedlingen i sin helhet
Länk till Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsrapport 2015

Traktor 600x369