Riksmedier

Aftonbladet – Lärare och rektorer – lär er om alla elever
Altinget.se – “Regeringen behöver agera för folkhögskolornas framtid”

Fackpress

Läsliv, En tidskrift från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM – Artikel på sid 14-16 “Stort arbete att återerövra språket”


Lokal press och medier

En del av artiklarna är tyvärr låsta och kan endast läsas av prenumeranter.

Lokaltidningen Stenungsund – Britt prisas för sitt engagemang
Uppsala Nya Tidning – Dags att bryta tystnaden
Nordsverige – Afasiförening ockuperar sjukhus
Värnamo Nyheter – Vården vid afasi och stroke är allt ojämlikare
7dagar Uddevalla – Informationsdag om afasi på muséet
Ljusnan – Det är många som inte vet vad afasi är
Hela Hälsningland – De fick afasi efter stroke – nu vill de sprida kunskap om sjukdomen: “Förr kunde jag knappt prata”
VF, Värmlands Folkblad – Ojämlik vård vid afasi och stroke
kkuriren – Dags för funktionshinderdagen igen
ekuriren – Vården vid afasi och stroke alltmer ojämlik
Uppsala nytt – Nu görs en kraftsamling för afasivården i Uppsala
Norrköpings tidningar, nt.se – Afasidrabbade vill inte vara tysta
P4 Dalarna – Afasiförening – Vi riskerar uteslutas ur samhället
ÖP – Vården vid afasi och stroke allt mer ojämlik
Hela Hälsingland – Stora skillnader i vård  – en av tre får afasi efter stroke
NWT – Vården har blivit allt mer ojämlik
Gefle Dagblad – Vården vid afasi och stroke är allt ojämlikare
Smålands-Tidningen – Ojämlik vård vid afasi och stroke
NSD – Vården vid stroke och afasi blir alltmer ojämlik
LT – Strokevården är ojämlik i Sverige
Jönköpings posten – Vården vid stroke och afasi är ojämlik
Landskrona Direkt – Afasidag ger röst åt osynlig funktionsnedsättning
Arbetarbladet – Strokevården – vad är det som händer?
Gefle Dagblad – Strokevården – vad är det som händer?
Norrbottenskuriren – Både tomte och sik på årliga resan
Länsposten – Afasihuset en viktig mötesplats för träning
Jönköpings Posten – Fick stroke som 47-åring
Uppsala Nya Tidning (UNT) – För få logopeder
Bblat.se – Ge bättre stöd till afasi-drabbade i Västmanland
VLT.se – Ge bättre stöd till afasi-drabbade i Västmanland