Afasiförbundet: “Undantag urholkar webbtillgänglighet”

“De många undantag som görs i det nya Webbtillgänglighetsdirektivet kommer att förhindra att personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar kan använda offentliga webbplatser.

-Det förslag som ligger är så fullt av undantag att utvecklingen istället hotar att gå bakåt. Många myndigheter och företag kommer att leta efter möjligheter att slippa göra anpassningar för personer med kognitiv funktionsnedsättning, menar Lars Berge-Kleber, Afasiförbundets ordförande”.

Länk till Afasiförbundets pressmeddelande