Afasiförbundet/Talknutens debattartikel toppar lista

Afasiförbundets/Talknutens med fleras debattartikel om Proaktiv elevhälsa där vi lyfter elever med språkstörning ligger etta på Altingets lista över de hetaste vårddebatterna 2018! Även våra debattartiklar om anpassningar i skolan respektive behovet av ett elevperspektiv i skoldebatten ligger sexa respektive sjua på samma lista.

Länk till Altingets lista över de hetaste vårddebatterna 2018