Afasiförbundet/Talknuten i debatt: “Gör nu elevers rätt till stöd till verklighet!”

“Läsa, skriva, räknagarantin för tidiga stödinsatser är det efterlängtade verktyg som behövs för att säkerställa att elever med behov av stöd fångas upp tidigt och får det stöd som de behöver och har rätt till”. Det skriver Afasiförbundet/Talknuten i en debattartikel tillsammans med andra organisationer i Dagens Samhälle.

Länk till artikel i Dagens Samhälle