Folkhögskolor

Afasiförbundet samverkar med ett antal folkhögskolor, när det gäller såväl korta som långa kurser för personer med afasi.
På kurserna får eleverna möjlighet att träna upp sin kommunikationsförmåga och inhämta nya kunskaper.

Viktig rehabilitering
Folkhögskolornas långa kurser fyller en viktig funktion för rehabiliteringen av personer med afasi som är i yrkesverksam ålder.

Samarbete med afasiföreningarna
Flera av våra afasiföreningar samarbetar med folkhögskolorna och arrangerar korta kurser för personer med afasi och/eller deras anhöriga.

Länk till Folkhögskolor som har kurser för personer med afasi