Tisdagsaktionen

Tisdagsaktionen inleddes när regeringen lagt propositionen med lagförslag om bristande tillgänglighet som diskriminering i mars 2014. Syftet med Tisdagsaktionen var att uppmärksamma riksdagsledamöterna och oppositionspartierna på de omfattande undantag som fanns i regeringens lagförslag.

Tisdagsaktionen där Afasiförbundet varit aktivt samlades varje tisdag utanför Riksdagen för att möta riksdagsledamöter innan deras sammanträde.

Innebörden av regeringens lagförslag

I regeringens förslag undantogs bland annat företag som har mindre än tio anställda. Det innebar att företag verksamma inom olika områden inte skulle behöva följa lagen om att vara tillgängliga för alla. Utöver det skulle en skälighetsbedömning göras utifrån hur varaktiga förhållande mellan individ och näringsidkare var.

Motioner

Miljöpartiet (MP), Vänsterpartiet (V) och Socialdemokraterna (S) la alla motioner med förslag om förändringar i propositionen. Miljöpartiets motion var den som låg helt i linje med de krav som Tisdagsaktionen fört fram. Socialdemokraterna motionerade om att företag verksamma inom hälso- och sjukvårdsområdet med mindre än tio anställda inte skulle omfattas av det generella undantaget för näringsidkare med mindre än tio anställda i propositionen.

Riksdagens beslut

Den 23-24 juni 2014 debatterade och beslutade riksdagen om propositionen Lag om bristande tillgänglighet som diskriminering. Regeringens proposition gick igenom med undantaget att näringsidkare med mindre än tio anställda som är verksamma inom hälso- och sjukvårdsområdet inte är undantagna. Det innebär att exempelvis vårdcentraler och logopedmottagningar nu har en skyldighet att göra tillgänglighetsanpassningar så att personer med funktionsnedsättning kan tillgå verksamheten.

Den nya lagen trädde i kraft den 1 januari 2015.

Medial uppmärksamhet
Manifestation inför riksdagsdebatt 23 juni 2014

Tisdagsaktionen och innebörden av regeringens lagförslag uppmärksammades i media genom artiklar och pressmeddelanden. Dagen innan omröstning samlades Tisdagsaktionen i en större manifestation utanför Riksdagen.

Länk artikel i SvD

Handikappförbundens pressmeddelande 

Bakgrund

I november 2010 gick remisstiden ut för förslaget i promemorian ”Bortom fagert tal” (Ds 2010:20), att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering utan handling från regeringen. Förbundet DHR var initiativtagare till att starta Torsdagsaktionen år 2011 där ett 20-tal funktionshinderorganisationer anslöt sig. Tisdagsaktionen agerade fram till dess att remisstiden för lagförslaget gick ut och riksdagens omröstning i juni 2014.

Länkar

Utredningen “Bortom fagert tal”
Regeringens lagförslag ”Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ny diskrimineringsgrund”

Lagförslaget ”Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning…” i lättläst version

Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

Afasiförbundets remissvar gällande förslaget om “Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet”